V
e
s
t
i
Juniors Swing Dance Competitions 2021. Online edition
Date: 27th of February 2021
Lindy Hop , Solo Jazz , Charleston and Boogie Woogie and more
3 age groups!
Juniors1( 4 - 7 years old).
Juniors2 ( 8 - 11 years old).
Juniors3 ( 12-17 years old).
International Judges and dancers!
For more info do not hesitate to contact: alevtina.a@gmail.com
Registration starts 15th of January!
Lindi hop
Balboa
Čarlston
Boogie Voogie
Rock`n`roll
Bluz
Vedding Dance
Ples za decu
West Coast Swing
Svako dijete teži ljepoti I harmoniji, pokušavajući da se izrazi kroz pokret , a da mu pomognu u tome mogu samo posebno organizovani časovi plesa koji su dizajnirani da razviju kod djeteta pokrete, ekspresivnost, fleksibilnost, opštu kulturu. Časovi uključuju:

Ritmičke vježbe. Jedan od najvažnijih uslova za pravilno obavljanje plesa je sposobnost sagledavanja ritma i blagovremeno uključivanje u isti. Po pravilu, deca po prirodi vrlo pažljivo hvataju ritam, dobro ga osjećaju, ali nisu uvek u mogućnosti da se predaju pokretima. Naši vježbe razvijaju kod deteta osećaj za ritam, sposobnost da se kreću uz muziku.
Vježbe za zagrijavanje. Da bi lijepo plesali, prvo je potrebno da se nauči kako upravljati svojim tijelom i znati njegove sposobnosti. Uz posebne vježbe za zagrijavanje dijete uči da zagrijava mišiće i priprema se za teške plesne vežbe. On je takođe uči da zadrži pravilan položaj. Vežbe na plastici i fantazije razvijaju maštu deteta i uče ga da improvizuje uz muziku. Gledajuči sa djetetom biljke, životinje, ptice, ribe, pamtimo njihove pokrete, ponavljajući muziku.

Gimnastika. Kao dio časa gimnastike rješava se nekoliko zadataka: trening snage, razvoj izdržljivosti vježbe za relaksaciju mišićnog sistema, vježbe disanja.

Koreografske vježbe će dati ideju o klasičnom plesu. Na nastavi će naučiti jednostavne plesne elemente i sastave. Djeca će naučiti da rade zajedno jedni sa drugima, da razumiju i osjećaju partnera.

U muzičkim igrama, deca stvaraju određenu sliku i prenose različita osjećanja u pokretu. Igre stvaraju atmosferu radosti, snage i zadovoljstva. U igrama djeca lako uče i usavršavaju mnoge vještine i životne navike.

Nastupi na koncertima i takmičenjima! Časovi plesa će djetetu donijeti korist I uživanje!